Templom

VIRTUÁLIS GYÜLEKEZET TELEKFALVA TEMPLOMÁÉRT

A 2005. évi, Udvarhelyszéket ért természeti katasztrófa során Telekfalva Református temploma is súlyosan rongálódott. A hibák később (december elején) jelentkeztek, melynek következtében életveszélyessé nyilvánították a templomot.

 

Telekfalva Református Gyülekezete a Hevesi Református Gyülekezet testvérgyülekezete 2004. óta. Ennek okán elsőként nekünk jelezte a hibát Juhász Ábel tiszteletes úr. Még abban az esztendőben (karácsony után) felmértük a templomot, elkezdtük a felújítás tervezését. A tervek Barta Jenő tervező kolléga jóvoltából, 2006. februárral elkészültek. A terveket román nyelvre fordította Köllő Miklós csíkszeredai építész.  A tervezési munkát térítésmentesen ajánlották fel a közreműködők.

 

Elkezdődött a pályázatok benyújtása a lehetséges helyekre. Sokan segítettek, de a felújítási munka nagyságához képest mindezidáig nem volt elegendő a forrás. A pályázati segítségekből, továbbá magánemberek és cégek felajánlásaiból eddig az alábbi munkák készülhettek el:

  • Toronysüveg és faszerkezet felújítás,
  • Toronytest vakolat javítás és újrafestés,
  • Tetőszerkezet megerősítése, a templom újrafedése (kalákában),
  • Régészeti feltárások a templom teljes belső terében (székelyudvarhelyi régészek),
  • Sérült mennyezet leverése (kalákában),
  • Belső vakolat leverése (kalákában),
  • Régészti feltárást követő aljzat visszatöltés (kalákában),
  • Kazettás mennyezet táblásított anyagának beszerzése (kis kerülővel Szibériából),
  • Kazettás mennyezet festési munkáinak megkezdése (Juhász Judit munkája).

 

A kazettás mennyezetek (melyből Erdélyben 200 év után ez lesz első új) örökbe fogadhatók. Az örökbe fogadásról, továbbá részletesen a településről információk a www.telekfalva.ro honlapon találhatók.

A pályázati támogatások, a vállalkozói felajánlások, a kazetták örökbe fogadása összességében is kevés a templom használhatóvá tételéhez. Erre pedig ott, a mintegy 200 lelket számláló kis magyar falunak és gyülekezetének nagy szüksége lenne.

 

Ezért gondoltam úgy 2008. január elsején, hogy barátaimmal létrehozunk egy Virtuális Gyülekezetet. Ez a gyülekezet f    elekezeti hovatartozástól függetlenül vár minden jóakaratú, segítőkész magyar embert soraiba.

 

A gyülekezet jelképes lelkészi feladatait Dudás Ferenc poroszlói lelkész vállalja fel, valamint Rácz Róbert a kisvarsányi testvér-gyülekezet lelkipásztora. A gyülekezet jelképes kántora Dinnyés József daltulajdonos.

 

A gyülekezet gondnoki teendőit szerénységem, mint a templomfelújítás keresztapja vállalom magamra. Pénztárnoknak Molnárné Kozma Katalin, hevesi presbiter asszonyt kértük fel.

 

Terveink szerint a telekfalvi Református Gyülekezettől függetlenül, mi a háttérben kívánunk tevékenykedni a következőképpen:

 

Ki-ki a saját tehetsége, lehetősége szerint tud segíteni akár már azzal is, hogy szervezi a virtuális gyülekezetet.

Pénzadományokat, felajánlásokat fogadunk a közeljövőben megvalósítandó feladatokhoz.

Elhozzuk a templom nyílászáróit, Magyarországon restauráljuk az ajtókat, újra gyártjuk az ablakokat. Amikor elkészültek, visszaszállítjuk, és a helyszínen beépítjük azokat.

Elkészítjük a templom elektromos hálózatának terveit, helyszíni művezetést biztosítunk annak megépítéséhez.

Újra vakoljuk a templomot kívül-belül.

Segítünk megépíteni a mennyezeti deszkázatot, felszereljük a kazetták tartó vázszerkezetét.

A helyszínen közreműködünk a karzat deszkázatának helyreállításában, restaurálásában (mert azt onnan felújítás céljából nem lehet elhozni).

További olyan jószolgálati cselekedetet hajtunk végre, mely a templom berendezését elősegítheti, ugyanis a padok jelentős mértékben sérültek, könnyező házigomba támadta meg a szerkezeteket. Ezen kívül a templom aljzatburkolása sincs még megoldva.

    Összefoglalva igen sok munka van még hátra, ehhez kell most a segítség.

    Azokra a munkákra, melyeket a helyszínen kell elvégezni, önkéntes brigádot szervezünk (elsősorban kőművesekre számítunk), akik kb. egy hétig ott dolgoznak a helyi segítők közreműködésével.

 

    A magyarországi és telekfalvi munkák költségeinek egy részét (amilyen mértékben arra képesek vagyunk) a Virtuális Gyülekezet vállalja magára, ezzel az összefogással segítve az ott tapasztalt igen nehéz helyzet megoldását.

    A Virtuális Gyülekezet létrehozását előre nem közöljük a telekfalvi lelkésszel és presbiterekkel. Úgy gondolom, hogy ezt majd akkor hozzuk tudomásukra, ha már tenni is tudunk valamit. Véleményem szerint az ügy a fontos, és nem a személyek. Természetesen a felújítás végére tervezünk egy emléktáblát a felújított templom falára, nevesítve azokat, akik ebben a nagy szolgálatban személyesen is rész vettek. (Időközben, március végén elkészültek, és a helyükre kerültek a templom nyílászárói, valamint ünnepélyes keretek között bejelentetett a Virtuális Gyülekezet megalakulása a hevesi Református templomban és Telekfalva lakossága számára is.)   

    A templom felújítás műszaki irányítási feladatait személyesen látom el, ennek kapcsán gyakran megfordulok Telekfalván. A nagyobb munkákat (pl. tetőszerkezet építése) családom, munkatársaim és a hevesi presbiterek, továbbá telekfalvi gyülekezeti tagok segítségével sikerült elvégezni. Ez természetesen a jövőben is így lesz. Amikor Telekfalván munka van, én ott leszek, és családtagjaim is. Ez azonban így igen lassú folyamat, ezért is kell most erősítés. Nem lenne ugyanis jó, ha a templom felújítása még évekig elhúzódna. Az összefogással egyfajta üzenetet is küldünk sok ember (köztük politikus) számára, akik már eddig is tudtak nagyokat mondani, és kicsiket cselekedni. Ez sajnos már Telekfalva esetében is megtörtént. Hogy arrafelé sok dolguk van a politikusoknak, s nem jut mindenhová elég forrás, az ismert. Mi (néhányan) azonban azt is tudjuk, hogy az akkori katasztrófa alkalmával Telekfalva lakosai azonnal indultak a szomszédos településekre segíteni, mert ott nagyobb bajok voltak. Amikor viszont ez a káresemény kiderült, a segítség viszonzása már elmaradt. 

    Ha Isten segít, már 2008. őszén lehetőség nyílik a templom Hálaadó Istentisztelet keretén belül történő használatba vételére. Az ezt megelőzően szombati napon a felújított templomban a Virtuális Gyülekezet hangversennyel köszöntené Tekekfalvát, befejezve ezzel jószolgálati tevékenységét.

 

    A Virtuális Gyülekezet szervezését egy közreadott jelentkezési lapon tervezzük, melyet mellékletként elküldünk érdeklődő és segíteni vágyó barátainknak. Támogatási összeghatárt nem írunk, mert a legkisebb összeg is nagyon sokat segíthet, ha szívből és jó szándékkal érkezik. Személyesen, hitem szerint abbéli remény vezérel, hogy sokan leszünk, akiknek fontos ez a kis magyar közösség, s annak a jövője. Mert a templom arrafelé a magyarság legszentebb megtartó ereje.

 

A Virtuális Gyülekezet vezér igéi:     (Dudás Ferenc ajánlása:Gal.:6:2.)

 

Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét.

     (Rácz Róbert ajánlása: Zsolt.:27:4.)

 

Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem: hogy az Úr házában lakhassam egész életemben; láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában.

 

A Virtuális Gyülekezet vezér zsoltára: (Dinnyés József ajánlása: Zsoltárok könyve 68:20)

 

Áldott az Úr!Napról napra gondot visel rólunk

 

szabadító Istenünk.

 

 

A Virtuális Gyülekezet teljes neve és elérhetősége:

 

Virtuális Gyülekezet Telekfalva Templomáért

3360 Heves, Katona József út 50  (Török János gondnok munkahelye)

Telefax: 36/545-627

e-mail:   torok.janos@politel.t-online.hu

A csatlakozni vágyók életére Isten áldását kérve:

Török János

gondnok

(30-93-52-626)

 

 

2007 június 7. - Az első említésnél régebbi a lelet

Hargita megye – Sokszögzáródású késõ gótikus szentély alapjai kerültek napvilágra a Székelyudvarhely szomszédságában fekvõ Telekfalván. A Felsõboldogfalvához tartozó, mindössze 150 lelket számláló faluba a napokban hívták ki a székelyudvarhelyi múzeum régészeit leletmentõ ásatásra, a falu református templomának felújítása közben ugyanis emberi csontokat találtak a padlózatot feltörõ munkások.

 

A telekfalvi templomban másfél éve folynak a felújítási munkák. A tetõvel kezdték, 2005 decemberében ugyanis az évek óta átázó gerendák miatt felerészben beroskadt a tetõ. A toronysisak és a födém felújítása után az idén a betonpadlót törték fel, hogy gátat vessenek a folyamatos vízfelszívódásnak. Ekkor bukkantak egy koponyadarabra, és hívták a régészeket. Sófalvi András, a székelyudvarhelyi múzeum régésze elmondta, bár a feltárt szentély kétségkívül gótikus, a kisméretû támpillérek arra engednek következtetni, hogy a korabeli templom már nem boltíves, hanem lapos mennyezetû volt. „Ilyen gyenge támpillérek, mint amilyeneket találtunk, már nem alkalmasak a boltíves tetõ súlyának megtartására. A gótikus építészet kései, már átmeneti korszakából származhatnak, valószínûleg a 16. század elején építették” – véli a szakember. Korábbi templomra utaló maradványokat nem találtak, az eddig feltárt féltucatnyi sírban jobbára gyerekeket temettek el.

 

Telekfalva nevét 1566-ban említik először írott források, a ma is álló templom feliratai arra engednek következtetni, hogy 1694-ben épült, és a helybelieknek sem volt tudomása korábbi templomról. A falu eredetlegendája szerint a bágyi várban szolgáló egyik vitéz alapította volna Telekfalvát, a bágyi várat pedig okiratok szerint 1663-ben építették a környék falvai. A feltárt késõ gótikus szentély tanúsága szerint azonban jóval korábbi a település.

 

 

2007 június 15. - Csecsemőcsontvázak a templomban

 

Eddig tizenhét csecsemő- és kisgyerekcsontváz került elő a telekfalvi református templom alapjának kiásásakor: a Haáz Rezső Múzeum két régésze, Sófalvi András és Nyárádi Zsolt két és fél hete dolgoznak a kis falu templomában. Az eddig elvégzett munka alapján biztosan állítható, hogy a középkorban több kisgyereket temettek a templomba az akkori szokásoknak megfelelően. Eddig feltárták a templom keleti része alatt elhelyezkedő késő gótikus szentélyt, illetve a nyugati oldalban kora népvándorláskori település nyomaira, valamint egy, a feltételezések szerint a 8–9. században épített avar ház nyomaira bukkantak.

 

 

 

 Templomjavítás és ásatás

A telekfalvi templom fel­újí­tá­sa tavaly kezdodött: 2005 de­cem­berében ugyanis a tetőzet egy része beszakadt, és az a­múgy is rossz állapotban lévő é­pü­let helyreállítása ekkor vált iga­zán szükségessé. 2006 ta­vaszán nekifogtak a torony ja­ví­tásának, majd tavaly összel a te­tőzetet is kijavították. Idén a templom belso részét újítják fel, ezért szedték fel a padlózatot. A két régész két és fél héttel ez­elött fogott hozzá a padlózat alatti rész megvizsgálásának: először a templom keleti részén nyitottak egy kutatószelvényt, itt egy – a jelenlegi eredmények a­lapján – 15. század végi, 16. szá­zad eleji, késő gótikus szentélyt tártak fel. Sófalvi szerint arról is megbizonyosodhattak, hogy a reformáció idején észak felé bővítették, majd a 18. szá­zadban kelet felé – ekkor nyerhette el a templom jelenlegi formáját is.

 

Felszínhez közeli gyereksírok

A templom nyugati részét a ko­rabeli szokásoknak meg­fe­le­lően temetkezésre használták. A telekfalvi templomban egye­lő­re egyedi esetnek számít, hogy szokatlan és kivételes mó­don gyerekeket temettek ide – a tegnapig feltárt mintegy 17 sír ki­vétel nélkül csecsemőcsont­vá­zakat és egy-két éves kisgye­re­kek maradványait tartalmazta. Sófalvi szerint gyakorlati megfontolásból temethették ide a gyerekeket, mivel kisméretű volt a templom – a felnőttek valószínűleg a templomon kívül vannak elhantolva. Ami feltunő, hogy nagyon közel vannak a sírok a felszínhez. A most feltárt sírok kapcsán több, a régészek számára érdekességnek szá­mí­tó tényre is fény derült. Az e­gyik az, hogy vannak temet­ke­zé­si rendellenességek: néhány cse­csemő nem a megszokott, nyugat–kelet irányban van tájolva – ez Sófalvi szerint valószínuleg azért van, mert ezek a gyerekek még nem vol­tak megkeresztelve. Igazából nem keresztény embernek nem le­hetne sírhelye az akkori szo­kásoknak megfeleloen a temp­lomban – minden bizonnyal valamilyen kompromisszumot kötöttek az akkoriak, közösségi igény nyomán köthettek egyez­sé­get, és így helyezték örök nyu­go­vóra a gyerekeket a templom­ban. A gyereksírokban beazonosíthatók a kop­­orsós temetkezés nyomai, de az fur­csaságnak számít, hogy ke­let–nyugat, illetve észak–dél irány­ban tájolt sírok is vannak.

 

Avar ház nyomaira bukkantak

A mostani ásatás másik érdekessége, hogy a templom nyugati részében olyan kora nép­vándorláskori lelohelyre bukkantak, ami arról ta­nús­kodik, hogy ezen a helyen egy 5–6. századi germán népcsoport telepedhetett meg – ezt a föld­bol elokerülo cserepek bi­zonyítják a régészek szerint. Ugyanakkor egy 8–9. századi a­var ház nyomai is jól kivehetők – erre a ház formája alapján jö­hetett rá a két régész. Mindkét felfedezés azért több mint jelentos, mert tavalyig semmi bi­zonyosat nem lehetett tudni a település korai tör­té­ne­téről – akkor a két szakember a falu határában késő Árpád-kori cserépmaradványokat is talált. Az avar ház helyére épülhetett néhány száz év különbséggel a késő gótikus templom. Az ásatás során feltárt leletek a Haáz Rezső Múzeumba kerülnek, az ásatásról és a kö­vet­kez­te­tésekről publikáció és előadás is születik majd. A helyszíni kutatás tovább folytatódik.

 

 

 

Adatok a telekfalvi templom régészeti ásatásáról-2007 november          

 

A telekfalvi templomban végzett felújítási munkálatok során a padló feltörését követően a föld kihordásakor emberi csontok kerültek felszínre. Ez indokolta a régészeti kutatást, amely 2007. május végétől egészen szeptemberig tartott. A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum szervezésében folyt régészeti  feltárás folyamatosan kiterjedt a templombelső teljes felületére, melyet az indokolt, hogy a templom víztelenítését első fokon a laza, bolygatott és nagyon nedves földtömeg eltávolításával oldottak meg a tervezők. A régészeti jelenségek (elsősorban sírok) nagy többsége a mai felszín alá 70-80 cm mélységben süllyed le, tehát a régészeti kutatás nélküli földkihordás egyben pusztulásukat is jelentette volna.

 

A leletmentő feltárás folyamán felszínre kerültek egy sokszögzáródású, támpilléres templom alapfalai. A templom belsejében, főleg ennek nyugati és középső részében 69 sírt tártunk fel, melyből csupán kettő volt felnőtt, a többi gyerek, illetve csecsemősír (megfigyeléseink alapján a felnőttek többségét a templomom kívül temethették el). A temetkezések jelentős hányada nyugat-kelet tájolású, de akadnak észak-dél tájolásúak is. Egyes sírok mellékleteként a jobb kézben pénzérmét helyeztek el, melyek jelentős mértékben hozzájárultak a temetőrész, valamint a templom keltezéséhez. Az érmék egy szűk időintervallumba helyezhetők, a 28. sírban talált II. Mátyás hamisított dénár (1616), az 50. és 54. sírokban feltárt Bethlen Gábor-féle 1623-ban kibocsátott széles garas, valamint 1625-ös széles veretű dénár alapján.

Erre a korszakra keltezhetők a 30. és 33. számú temetkezésekből előkerült viseleti tárgyak, az egyik egy bőrre erősített fémszálból sodort párta, a másik aranyozott fonalból készített fejdísz. A leletek számát gyarapítja a 61. sír (felnőtt) ujján talált réz pecsétgyűrű is, amely egyidejű az érmék által keltezett sírokkal.

 

A feltárás folyamán sikerült három nagyobb építkezési fázist elkülöníteni. Az első egy sokszögzáródású, támpilléres kis templom, amelynek hossza mintegy 11 m volt. Ennek pontosabb építési idejét a szentély keleti fala alá befutó, 65. számú sír melléklete, egy 1614-es, III. Zsigmond lengyel király korabeli pénzérme határozta meg.

 

A templom későbbi átépítését jelzi a templom külső, déli oldalán található, Kónya Sándor nevét hordozó, 1694-es építési felirat, amikor a templomot észak és nyugat felé bővítik. Ennek során, vagy azt nem sokkal követően épülhetett a templom nyugati részén található torony. Újabb jelentősebb építkezés a XVIII. század második felében történik, ekkor kelet fele bővítik a templomot, valamint a déli oldalon egy portikust építenek hozzá.

Annak ellenére, hogy nem sikerült középkori templom nyomait feltárni, mégis joggal feltételezhető, hogy a mai templom alatt, illetve ettől északra a késő középkorban egy kis templom állhatott, mivel egyes temetkezések a sokszögzáródású templomot megelőzik, illetve irányuk eltér annak tájolásától.

A feltárás során a templomot megelőzőleg kora népvándorlás kori objektumok, illetve leletek kerültek elő. A Marosszentanna-kultúrkörbe tartozó gótok három földbe mélyített lakóháza került feltárásra, a hozzájuk tartozó kőből rakott tűzhelyekkel, betöltésükből a korszakhoz köthető edénytöredékek, fenőkövek, valamint egy lándzsa maradványa került elő.

A templom nyugati végében kibontottuk egy földbe ásott avar kori ház alapgödrét. A VII-VIII. századi lakóházat rövid használat után megújították, a betöltéséből előkerült szegényes leletanyagot patics, állatcsontok, valamint kerámiaedények töredékei teszik ki.

A feltárás időtartama alatt, valamint azt megelőzőleg terepbejárást végeztünk a település környezetében, melynek folyamán Árpád-kori, valamint középkori edények töredékeit gyűjtöttük össze, illetve házhelyeket is megtudtunk figyelni.

 

 

Templomjavítás 2008

Örömmel számolunk be arról hogy a 2008-as esztendőben a templomjavítási munkálatok mekkorát haladtak. Tavasszal elkészültek az ajtók és az ablakok, melyek Nyitrai Imre hevesi restaurátor keze munkáját dicsérik. A három pár ajtó teljes restauráláson esett át, az ablakok azonban olyan rossz állapotban voltak hogy a helyreállításuk lehetetlen volt. Ezért Nyitrai Imre elkészítette az alakok pontos mást azzal a változtatással, hogy az eredeti szimpla helyett hőszigetelő üveg került a keretekbe. Említést érdemel az Erdőtelki Polgári Kör maroknyi csapata, akik Együd László vezetésével egy hétvégén keresztül munkálkodtak a templom körül, hogy megtisztítsák a környéket a felgyülemlett törmelékektől. Ezek után következett a templom külső belső vakolása. Miután a régi vakolatot közmunkával eltávolítottunk a templomról, Lőrincz Attila székelyszentkirályi kőműves vállakózó csapatával a templom külső és belső falait újravakolta. A vakolással párhozamosan haladt a villanyszerelési munkálatok. Ez alaklommal is szeretnénk köszönetet mondani Bence Tivadarnak aki átvállalta a villanyszerelés költségeit. A vakolás és villanyszerelés után az ősz folyamán a Budakeszi Református Gyülekezet hat főből álló csapata érkezett hozzánk Kolozsi Gyula presbiter vezetésével akik lemeszelték a templom belső falait. Külön köszönet illeti Török Jánost a hevesi testvérgyülekezet gondnokát aki egész esztendőben áldozatos munkájával és fáradozásával segítette és felügyelte a templomjavítási munkálatokat. Isten áldása legyen mindazok életén és munkásságán (úgy telekfalviak, mint máshonnan érkezők) akik áldozatvállalásukkal segítették a templom helyreállítási munkálatait.

 

Újabb segítő szándék! 2008. március 2. 

 

     Örömmel számolhatunk be arról, hogy újabb segítő szándék mutatkozott meg a telekfalvi templom felújításában. 2007 őszén egy tízfős csoport Pál Sándor vezetésével meglátogatta templomunkat. Ennek a csoportnak tagja volt Kolozsi Gyula a Budakeszi Református Egyházközség presbitere is. Hazatérve beszámolt a Telekfalván látottakról. Ezt követően a budakeszi gyülekezet gyűjtésbe fogott. 2008. március 2.-ára meghívott a gyülekezet egy igehirdetési szolgálatra. Az istentisztelet keretén belül került sor az összegyűjtött pénzösszeg ünnepélyes átadására, mellyel a gyülekezet „örökbe fogadott” öt kazettát a telekfalvi templom kazettás mennyezetéről. Az istentisztelet után a gyülekezetből többen is jelezték, hogy szívesen részt vennének egy közmunkában is a felújítási munkálatokon.

 

        Ez a nemes gesztus egy újabb bizonyítéka annak, hogy „az Úr csodásan működik”. Isten gazdag áldása legyen a Budakeszi Református Gyülekezet minden tagjának életén és munkásságán.

 

Juhász Ábel lekipásztor